Det usynlige varesikringssystemet - Floor Guard

Brede innganger inviterer kunder til å komme inn i et lokale. Å innstalere tradisjonelle varesikringssystemr kan i noen omstendigheter medvirke til
at et inngangsparti ikke inviterer kunder inn. Ut usynlig system kan i slike tilfeller være perfekt. Floor Guard er ett nytt gulvbasert system,
støpt ned i gulvet under inngangspartiet. Flere enheter kan plasseres ved siden av hverandre for å dekke brede inngangspartier.
Systemet er ultrakompakt slik at det ikke er noe problem der
det er en etasje under. Floor Guard består av en helt forseglet antennestruktur, noe som eliminerer behovet for sekundære støtteenheter.
Floor Guard er et virkelig 100% usynlig system. Systemet kan kombineres med et kamerasystem.

   

 

 

Copyright