Tjenseter vi bistår med.

Salg og montering av alle typer varesikring.

Salg og montering av TV overvåking.

Taksering av skader på utstyr.

Prosjektledelse

Utarbeidelse av en behovsanalyse.

Rådgivning innen svinnforebygging.

Oppgradering av software og VMS.

Opplæring i bruk av overvåkingsanlegg.

Reparasjon og oppgradering av varesikringsanlegg og overvåkingsanlegg.

 

 

 

Copyright