Automatiske kundetellesystemer

På et hvert gitt tidspunkt, kan det være et stort antall kunder som beveger seg inn og ut av et shoppingsenter, butikk, stasjon, offentlig byggning  el. Med et 
kundetellesystem, kan du telle og analysere denne trafikken. På dette grunnlaget kan du benytte deg av de mulighetene dette gir og reagere deretter.
 
Vi levere enkle systemer som bare teller inn og utpasseringer, helt opp til bevegelser inne i butikken samt trafikken utenfor. Dette gir spennende muligheter
for produktplsseringer, butikkdesign. Andre muligheter er måling av kundeflyt og deres gjennomsnittlige tider inne i butikken.

Planlegg og benytt kuntetelling til:

 • Vurdering og sammenlikning av kundemassen på forskjellige steder.
 • Finn ut av salg/fortjeneste per kunde.
 • Planlegg og evaluer markedskampanjer på grunnlag av analyser av kundebevegelser mm.
 • Optimer bruken av personale.
 • Observer ventetider ved kassapunkter, prøverom, bilettluker etc, for å forbedre trafikkflyt.

  1392298565 storemonitor

Vi levere helt enkle og batteridrevne kundetellere basert på enkel IR teknolog med analogt avlesning av kundetall. disse systemene kan også oppgraderes
til å rapportere tall og statistikker via web/nettleser. Integrering med POS er og mulig.
Våre tellesystemer kan også benytts til optisk gjennkjenning av individer og objekter. eksempler på dette er sykkeltelling , biltelling, voksne og/eller barn, mann eller kvinne. etc.

Last en introduksjon til Storemonitor. Et system for administrasjon av kundedata mm. online.
pdf Storemonitor Online administrasjon.

 

Frittstående kundetellere

kundeteller 


 • Høyde 130 mm
 • Bredde 78 mm
 • Dybde 32 mm
 • Vekt (sett) 0,47 kg
 • Søyle 650 mm/870 mm/1200 mm (Valgfritt)

 

Options and features

 • StoreMonitor online data management
 • StoreReporter local data collection
 • Infrared technology
 • Bi-directional counting (incoming/outgoing)
 • LCD display
 • Blocked sensor status
 • Battery powered internal memory

Performance

Maks bredde mellom tellere  opp til 5000 mm
Anbefalt avstand mellom telleverkene  opp mot 2500 mm

 Cognimatics

TrueView People Counter®

Developed to count visitors entering a location TrueView People Counter® is the leading application for foot traffic.
It is built on the most advanced algorithms for intelligent video available in the world.
TrueView People Counter® runs fully embedded in standard ceiling mounted network cameras and automatically
counts in real time the number of people passing under the camera and in what direction.

 

Peoplecounter graphics

rueView People Counter® provides the critical data you need to leverage your business. Use precise knowledge about visitor traffic to answer simple but critical questions:

 • How many potential customers visit your store/s?
 • How many of these potential customers actually make a purchase?

With this knowledge you are able to:

 • Analyze customer flows and traffic trends
 • Evaluate impact of advertising and promotions
 • Improve staff planning
 • Determine optimal opening hours
 • Assess weather impact on performance
 • Identify and reward high performing stores and employees

 

Proven technology

With more than 10 years in the industry, several thousands of installations in 70+ countries and growing on all five continents our technology is definitely proven. We provide free ninety day demo licences so you can test and see for yourself.

Conversion rate

Every day during opening hours, prospects visit your store, but leave without having made a purchase. Customer “leakage” can potentially represent hundreds of thousands or more lost sales opportunities. Conversion rate is the ratio of the number of transactions and the number of visitors. It is considered to be one of the most accurate indicators of retail performance. By constantly monitoring the conversion rate, retailers get crucial information for improving profitability.

Fully embedded no need for additional hardware

TrueView People Counteris a stand-alone people counting application embedded directly in standard network cameras. All counting is done directly on the camera - at the edge - giving a cost efficient, scalable, and very easy-to-use solution for people counting. The complete solution is easily installed in an existing local area network and configuration can be done at any physical location using a standard web based interface. The installation can be done by local staff with basic network experience.


   

 

 

 

Copyright